กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 234,531.84151,000.0035.6 %5.08,018.591,759.3478.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,744.4335,000.0034.9 %5.0402.75342.3815.0 %5.0
รวม 288,276 186,000 35.48 % 8,421 2,102 75.04 %