สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี155,880.7789,089.0042.8 %5.05,751.761,239.0878.5 %5.0
รวม 155,881 89,089 42.85 % 5,752 1,239 78.46 %