สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)877,665.88372,116.0057.6 %5.014,872.243,120.5579.0 %5.0
รวม 877,666 372,116 57.60 % 14,872 3,121 79.02 %