กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง496,994.88429,735.0013.5 %5.016,254.2311,429.7029.7 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,023.2413,371.0011.0 %5.04,310.473,204.3525.7 %5.0
รวม 512,018 443,106 13.46 % 20,565 14,634 28.84 %