กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า124,518.91136,000.00-9.2 %0.07,893.5210,752.00-36.2 %0.0
รวม 124,519 136,000 -9.22 % 7,894 10,752 -36.21 %