สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 277,571.72113,842.0059.0 %5.06,117.581,078.0082.4 %5.0
รวม 277,572 113,842 58.99 % 6,118 1,078 82.38 %