สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ129,663.0597,167.7925.1 %5.05,426.581,250.9976.9 %5.0
รวม 129,663 97,168 25.06 % 5,427 1,251 76.95 %