สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ228,744.31235,276.05-2.9 %0.010,626.236,605.2137.8 %5.0
รวม 228,744 235,276 -2.86 % 10,626 6,605 37.84 %