สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,098,670.40564,533.0048.6 %5.08,737.723,040.5965.2 %5.0
รวม 1,098,670 564,533 48.62 % 8,738 3,041 65.20 %