สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม332,042.34350,679.00-5.6 %0.010,526.186,910.7634.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)232,054.5686,001.0062.9 %5.06,464.648,046.76-24.5 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)274,131.06375,000.00-36.8 %0.09,016.005,345.0040.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)143,949.0534,645.0075.9 %5.05,661.08772.8786.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)107,253.1936,128.0066.3 %5.05,435.961,621.3070.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)120,293.7927,885.0076.8 %5.05,429.714,284.4121.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)106,880.6612,345.0088.4 %5.05,389.06298.5094.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)133,245.3831,615.9576.3 %5.06,307.81807.5087.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)101,277.3020,520.0079.7 %5.04,744.97104.5097.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)257,722.78212,648.3617.5 %5.06,453.012,585.0059.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)116,638.9250,178.0057.0 %5.05,414.081,316.7975.7 %5.0
รวม 1,925,489 1,237,645 35.72 % 70,843 32,093 54.70 %