สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา201,465.80175,337.0013.0 %5.03,463.041,787.5048.4 %5.0
รวม 201,466 175,337 12.97 % 3,463 1,787 48.38 %