กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม231,195.1750,000.0078.4 %5.014,944.161,228.0091.8 %5.0
รวม 231,195 50,000 78.37 % 14,944 1,228 91.78 %