สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)894,301.13418,762.0053.2 %5.014,872.243,371.6777.3 %5.0
รวม 894,301 418,762 53.17 % 14,872 3,372 77.33 %