กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 138,791.44126,435.008.9 %4.06,023.78638.5389.4 %5.0
รวม 138,791 126,435 8.90 % 6,024 639 89.40 %