กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า127,542.27153,000.00-20.0 %0.07,893.528,916.00-13.0 %0.0
รวม 127,542 153,000 -19.96 % 7,894 8,916 -12.95 %