กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 134,386.1397,000.0027.8 %5.05,839.30424.1792.7 %5.0
รวม 134,386 97,000 27.82 % 5,839 424 92.74 %