สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน263,962.03397,237.16-50.5 %0.08,822.141,307.0085.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร47,728.4913,967.0070.7 %5.01,005.40315.2368.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 157,030.3830,652.0046.3 %5.01,055.19654.8937.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 220,399.2710,279.0049.6 %5.0855.91658.1323.1 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์118,168.6022,274.0081.2 %5.0323.79279.0213.8 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,847.4612,705.0054.4 %5.0313.4760.9280.6 %5.0
รวม 535,136 487,114 8.97 % 12,376 3,275 73.54 %