กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม248,316.0648,000.0080.7 %5.015,891.541,295.0191.9 %5.0
รวม 248,316 48,000 80.67 % 15,892 1,295 91.85 %