สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม337,773.06205,000.0039.3 %5.06,111.322,189.2964.2 %5.0
รวม 337,773 205,000 39.31 % 6,111 2,189 64.18 %