สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 105,027.0132,840.9868.7 %5.04,938.82518.0889.5 %5.0
รวม 105,027 32,841 68.73 % 4,939 518 89.51 %