สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม304,374.50252,339.4717.1 %5.06,283.291,923.4069.4 %5.0
รวม 304,375 252,339 17.10 % 6,283 1,923 69.39 %