กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า280,583.19207,510.2826.0 %5.06,749.161,407.4079.1 %5.0
รวม 280,583 207,510 26.04 % 6,749 1,407 79.15 %