กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ99,071.9228,294.0071.4 %5.05,270.25431.2591.8 %5.0
รวม 99,072 28,294 71.44 % 5,270 431 91.82 %