กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน107,312.33145,352.00-35.4 %0.05,851.81682.1088.3 %5.0
รวม 107,312 145,352 -35.45 % 5,852 682 88.34 %