สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รอบ 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2561)
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5950.88 %50.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7476.39 %73.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6369.84 %71.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5955.93 %55.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11371.68 %70.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6379.03 %76.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6066.67 %63.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9656.25 %56.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5587.27 %83.33 %70.59 %55.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
ชัยภูมิ6671.21 %72.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6350.00 %46.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7748.05 %46.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12071.67 %73.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6758.21 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5470.37 %64.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5585.45 %85.45 %34.41 %51.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครนายก4769.57 %63.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7272.22 %70.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6280.65 %79.03 %57.55 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
นครราชสีมา13499.24 %98.50 %29.64 %51.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10267.68 %65.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6857.35 %52.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6076.67 %80.00 %0.00 %63.33 %-ผ่าน0.05.0
นราธิวาส6764.18 %62.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6357.14 %52.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5259.62 %57.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7674.67 %70.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี6852.94 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6959.42 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6038.33 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี65100.00 %100.00 %51.33 %14.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7759.74 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5570.91 %70.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5761.40 %59.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง56100.00 %100.00 %57.26 %55.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5581.82 %80.00 %40.03 %35.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิษณุโลก8361.45 %61.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6084.75 %84.75 %62.16 %57.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
เพชรบูรณ์6581.25 %82.81 %54.33 %49.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
แพร่6170.49 %65.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5752.73 %55.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6566.15 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5444.23 %45.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5976.27 %76.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5555.56 %52.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6256.45 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7856.41 %51.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5386.79 %88.68 %82.03 %59.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระยอง6463.49 %60.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7266.67 %63.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6544.62 %46.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7263.89 %63.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5671.43 %64.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6771.64 %64.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7472.97 %71.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7071.43 %71.01 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11648.25 %44.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5452.83 %47.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5843.10 %39.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4769.57 %65.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4470.45 %68.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5865.52 %60.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6768.66 %68.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5172.55 %68.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6173.77 %70.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6776.12 %79.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10678.30 %77.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7378.57 %75.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5685.71 %82.14 %36.53 %40.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองบัวลำภู5190.20 %92.16 %57.26 %50.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
อ่างทอง4872.92 %72.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4887.50 %85.42 %60.07 %45.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุดรธานี9471.28 %70.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5969.49 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5298.08 %96.15 %39.46 %51.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10577.14 %80.77 %0.00 %51.07 %-ผ่าน0.05.0