จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,334.44833.5275.0 %5.0177.85160.0310.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี824.351,112.70-35.0 %0.0266.22103.5561.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,183.231,844.5742.1 %5.0323.2743.8686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,248.317,036.042.9 %1.01,561.85625.1060.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,608.51730.0079.8 %5.0157.6171.2554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,652.18345.0090.6 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,951.18475.0088.0 %5.0153.6666.5056.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี537.53894.00-66.3 %0.0197.9195.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,443.691,115.0074.9 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,601.64238.0093.4 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,169.831,720.3545.7 %5.0539.17522.023.2 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,832.591,717.2455.2 %5.0744.13386.5948.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,987.311,491.4950.1 %5.0458.93435.735.1 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,602.30834.8967.9 %5.0306.80152.7550.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,363.411,324.0669.7 %5.0915.31433.0352.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,429.733,175.54-122.1 %0.0285.67575.34-101.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,858.463,108.9619.4 %5.0801.18564.1029.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,795.7310,727.72-22.0 %0.01,257.56172.0886.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,478.462,080.0040.2 %5.0611.05244.7160.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,960.23683.9676.9 %5.0515.97109.3278.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,510.45974.0061.2 %5.0268.77137.0849.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,409.423,762.00-10.3 %0.0511.55197.0761.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,753.107,453.98-56.8 %0.0991.342,457.73-147.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,123.135,138.2716.1 %5.01,409.7373.1194.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,255.972,146.5949.6 %5.0361.30242.1433.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,160.078,258.11-60.0 %0.01,190.64108.0090.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,860.941,411.9487.0 %5.0367.82457.21-24.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,814.663,076.0119.4 %5.0746.90755.41-1.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,481.431,164.0021.4 %5.0582.590.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,791.202,300.8152.0 %5.0630.07410.8734.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,078.793,959.33-28.6 %0.0439.8854.8387.5 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,199.092,173.0032.1 %5.0534.99285.7046.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 46,731.6844,762.154.2 %2.0626.03992.44-58.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,731.57818.6370.0 %5.0268.77146.2045.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,182.791,045.2667.2 %5.0515.9772.5585.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,847.341,212.6157.4 %5.0278.00228.1217.9 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,539.513,754.93-6.1 %0.0611.05378.5938.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,390.492,081.4138.6 %5.0518.3392.3782.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,729.878,320.00-7.6 %0.02,072.742,220.21-7.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ7,493.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ748.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)8,145.549,048.20-11.1 %0.02,492.84253.7589.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,763.182,787.00-0.9 %0.0226.27337.01-48.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี79,884.8621,957.0072.5 %5.0524.831,150.32-119.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,710.8620,471.1759.6 %5.0907.51163.4082.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 231,714.8951.2099.8 %5.0447.82442.501.2 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี23,246.7420,576.0011.5 %5.0465.551,706.17-266.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,856.7013,233.174.5 %2.0985.821,065.72-8.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,131.331,956.0037.5 %5.0463.07228.9550.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,833.22733.0084.8 %5.0306.80274.8110.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,583.366,784.0281.9 %5.02,227.975,955.30-167.3 %0.0
รวม 451,325 242,898 46.18 % 31,764 25,811 18.74 %