จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,586.86698.0073.0 %5.0416.31109.5473.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,223.521,534.0052.4 %5.0663.53164.4775.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,098.172,544.9017.9 %5.0568.4555.5090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี16,410.6020,040.00-22.1 %0.02,527.08953.3362.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,680.42494.0086.6 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,775.10498.0086.8 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,626.53346.0090.5 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,599.78638.0082.3 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,693.661,262.0073.1 %5.0203.1057.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,030.621,031.0074.4 %5.0451.73142.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,781.931,255.0073.8 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,686.812,268.0051.6 %5.0541.34644.10-19.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,978.841,132.5071.5 %5.0580.16342.0041.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,330.454,212.192.7 %1.0967.78717.6225.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,496.801,426.0042.9 %5.0568.43395.8930.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,970.551,028.0065.4 %5.0568.45462.0318.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,181.594,183.0019.3 %5.01,481.211,919.34-29.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,137.132,120.400.8 %0.5475.30440.557.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,488.362,243.8350.0 %5.01,119.90698.9537.6 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,936.081,362.0065.4 %5.0815.64572.9529.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,295.6012,707.00-101.8 %0.01,291.05209.6783.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,565.341,572.0055.9 %5.0758.59670.4711.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,301.3012,394.66-0.8 %0.04,290.66232.7594.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,701.589,531.45-42.2 %0.02,283.44548.4976.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,231.67839.0074.0 %5.0663.5152.5892.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,775.45949.0065.8 %5.0492.38321.1634.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,455.643,290.124.8 %2.0758.61557.6526.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,950.6939,690.40-701.7 %0.01,348.101,722.41-27.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,924.915,477.60-87.3 %0.0549.43434.1521.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,455.192,061.0040.4 %5.0758.61388.3648.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,780.7315,736.56-102.3 %0.01,614.53117.2092.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,049.8011,446.0018.5 %5.01,950.691,455.9025.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,395.591,765.00-26.5 %0.0625.49155.6575.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,070.171,979.0035.5 %5.0606.48288.2452.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,501.9119,381.69-453.5 %0.0777.62396.3449.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,488.553,403.9424.2 %5.0830.62544.3334.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,889.642,986.00-3.3 %0.0549.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,368.462,829.0035.2 %5.01,101.98454.1058.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 716,846.2521,427.3097.0 %5.06,526.58579.9091.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,539.304,578.54-0.9 %0.0310.4437.5087.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,643.53950.0064.1 %5.0435.3272.2083.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,420.242,298.0032.8 %5.0682.53246.1563.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,980.34920.0069.1 %5.0663.53296.2155.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี3,615.434,237.50-17.2 %0.0815.65549.7232.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,627.392,374.0034.6 %5.0663.53316.1852.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,439.193,836.0429.5 %5.0900.16324.1064.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,497.291,628.8453.4 %5.0644.51343.9246.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 126,153.5713,480.9948.5 %5.01,231.26416.2166.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,484.706,908.4644.7 %5.02,874.52701.4875.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,415.8111,492.34-375.7 %0.01,849.19286.2484.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี22,171.134,402.6480.1 %5.0308.52319.47-3.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี66,010.3211,311.8482.9 %5.0447.33100.6477.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบ84,003.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ877.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี84,264.3822,742.2073.0 %5.0834.73942.40-12.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,325.2912,296.87-94.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,538.653,686.00-4.2 %0.0777.621,121.49-44.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,449.83558.3477.2 %5.09,068.05313.2996.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,809.1520,042.98-127.5 %0.01,794.734,445.00-147.7 %0.0
รวม 1,160,148 347,529 70.04 % 64,814 27,979 56.83 %