สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5947.46 %45.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7476.39 %80.56 %0.00 %40.68 %-ผ่าน0.05.0
กาฬสินธุ์6353.97 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5949.15 %47.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11349.56 %51.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6377.42 %76.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6085.00 %83.33 %26.89 %46.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
ชลบุรี9631.25 %31.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6668.18 %68.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6344.44 %46.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7737.66 %37.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12069.17 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6753.73 %52.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5572.73 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4767.39 %63.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7269.44 %63.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6267.74 %64.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %100.00 %29.28 %57.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10243.00 %46.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6848.53 %44.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6065.00 %68.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6767.16 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6352.38 %53.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5257.69 %59.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7694.67 %90.67 %83.90 %79.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
ปทุมธานี6864.71 %64.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6962.32 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6036.67 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6570.77 %70.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7750.65 %51.95 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5554.55 %50.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5750.88 %46.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5698.21 %100.00 %41.51 %47.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5556.36 %56.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8342.17 %45.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6072.88 %71.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6565.63 %65.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6167.21 %65.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5755.36 %51.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6570.77 %69.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5433.96 %35.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5971.19 %69.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5548.15 %50.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6258.06 %56.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7843.59 %43.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5362.26 %67.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6469.84 %67.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7251.39 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6544.62 %43.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7276.39 %76.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5669.09 %64.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6755.22 %52.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7478.38 %75.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7041.43 %42.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11641.38 %42.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5452.83 %41.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5844.83 %39.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4753.19 %53.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4450.00 %47.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5858.62 %55.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6759.70 %50.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5182.35 %72.55 %36.76 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สุโขทัย6168.85 %68.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6756.72 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10672.64 %75.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7360.00 %56.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5646.43 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5194.12 %92.16 %55.68 %51.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
อ่างทอง4879.17 %70.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4879.17 %72.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9455.32 %54.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5971.19 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี52100.00 %100.00 %35.63 %49.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10574.29 %72.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0