สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5952.63 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7472.22 %72.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6342.86 %41.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5944.07 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11347.79 %47.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6367.74 %61.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6080.00 %78.33 %25.21 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
ชลบุรี9634.04 %36.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5563.64 %62.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6654.55 %56.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6342.62 %45.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7731.58 %29.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12061.67 %57.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6747.76 %44.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5450.00 %46.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5563.64 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4778.26 %71.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7261.11 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6264.52 %61.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %100.00 %52.91 %-14.24 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
นครศรีธรรมราช10243.43 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6836.76 %32.35 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6045.76 %48.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6741.79 %43.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6342.86 %39.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5240.38 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7690.67 %89.33 %75.38 %74.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
ปทุมธานี6838.24 %39.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6963.77 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6040.00 %38.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6546.15 %61.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7746.75 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5572.73 %67.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5754.39 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5682.14 %82.14 %54.93 %51.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5556.36 %47.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8345.78 %53.01 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6049.15 %49.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6562.50 %60.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6159.02 %55.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5738.18 %33.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6548.44 %44.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5426.42 %33.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5964.41 %62.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5550.00 %49.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6240.00 %41.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7850.00 %55.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5373.58 %71.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6443.75 %38.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7250.00 %47.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6542.19 %41.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7262.50 %59.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5658.18 %60.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6741.79 %35.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7462.16 %60.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7058.57 %51.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11639.82 %37.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5447.17 %43.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5829.31 %24.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4743.48 %44.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4452.27 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5851.72 %43.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6762.69 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5166.67 %60.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6165.57 %61.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6764.18 %62.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10669.81 %64.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7370.00 %69.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5676.79 %73.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5178.43 %76.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4868.75 %68.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4852.08 %52.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9456.99 %52.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5950.85 %50.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5298.08 %96.15 %33.10 %51.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10563.81 %69.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0