สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5951.72 %47.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7431.94 %31.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6349.21 %50.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5961.02 %60.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11457.02 %55.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6393.55 %95.24 %47.01 %75.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
ฉะเชิงเทรา6090.00 %90.00 %39.90 %53.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
ชลบุรี9653.76 %48.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5576.36 %75.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6628.79 %30.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6366.13 %65.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7741.56 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12060.83 %60.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6756.06 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5474.07 %68.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5563.64 %61.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4765.22 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7286.11 %84.72 %47.27 %53.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครพนม6225.81 %25.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13448.87 %47.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครศรีธรรมราช10267.35 %67.01 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6863.24 %58.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6071.19 %71.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6663.64 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6322.22 %26.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5239.22 %44.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7629.33 %25.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี6836.76 %35.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6973.91 %68.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6041.67 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6570.77 %70.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7740.26 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5587.27 %87.27 %69.12 %64.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
พังงา5770.18 %62.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5696.43 %96.43 %45.25 %44.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5564.81 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8363.86 %62.65 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6072.88 %71.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6585.94 %82.54 %53.99 %47.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
แพร่6177.05 %77.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5767.27 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6549.23 %47.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5467.92 %65.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5979.66 %81.36 %0.00 %54.93 %-ผ่าน0.05.0
ยโสธร5545.45 %38.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6258.06 %54.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7944.30 %42.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5381.13 %79.25 %82.08 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
ระยอง6330.16 %26.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7171.83 %73.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6543.08 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7277.46 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5676.36 %74.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6762.69 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7474.32 %71.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7071.43 %61.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11648.67 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5468.52 %69.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5820.69 %24.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4739.13 %40.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4456.82 %47.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5884.48 %77.59 %45.42 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สระบุรี6666.67 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5178.43 %80.39 %0.00 %21.52 %-ผ่าน0.05.0
สุโขทัย6065.00 %61.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6782.09 %80.60 %44.25 %-163.04 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สุราษฎร์ธานี10650.96 %49.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7373.24 %73.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5632.14 %30.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู51100.00 %100.00 %51.71 %75.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
อ่างทอง4825.53 %25.53 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ5040.00 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9457.45 %57.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5954.24 %55.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5192.16 %94.12 %41.27 %51.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10525.71 %19.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0