สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5986.44 %84.75 %-50.04 %80.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กาญจนบุรี7452.70 %45.95 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กาฬสินธุ์6328.57 %25.40 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
กำแพงเพชร5969.49 %66.10 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ขอนแก่น11548.70 %46.96 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
จันทบุรี6357.14 %52.38 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ฉะเชิงเทรา6088.33 %88.33 %21.19 %-2,136.60 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
ชลบุรี9625.00 %25.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ชัยนาท5556.36 %49.09 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ชัยภูมิ6657.58 %51.52 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ชุมพร6393.65 %93.65 %26.47 %35.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
เชียงราย7722.08 %20.78 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
เชียงใหม่12062.50 %62.50 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ตรัง6731.34 %32.84 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ตราด5433.33 %33.33 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ตาก5590.91 %90.91 %29.00 %50.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครนายก4734.04 %31.91 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
นครปฐม7266.67 %65.28 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
นครพนม6224.19 %24.19 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
นครราชสีมา13436.57 %33.58 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
นครศรีธรรมราช10271.57 %69.61 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
นครสวรรค์6839.71 %35.29 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
นนทบุรี6048.33 %46.67 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
นราธิวาส6794.03 %82.09 %37.49 %19.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6323.81 %25.40 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
บึงกาฬ5221.15 %21.15 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
บุรีรัมย์7711.69 %15.58 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ปทุมธานี6895.59 %95.59 %9.70 %48.93 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
ประจวบคีรีขันธ์6956.52 %52.17 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ปราจีนบุรี6080.00 %71.67 %74.97 %0.00 %ผ่านไม่รายงาน5.00.0
ปัตตานี6530.77 %30.77 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7796.10 %90.91 %13.16 %20.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
พะเยา5549.09 %45.45 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
พังงา5740.35 %33.33 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
พัทลุง5735.09 %33.33 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
พิจิตร5648.21 %44.64 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
พิษณุโลก8357.83 %59.04 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
เพชรบุรี6086.67 %88.33 %55.90 %-69.07 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
เพชรบูรณ์6593.85 %93.85 %53.16 %37.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
แพร่6155.74 %55.74 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ภูเก็ต5818.97 %17.24 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
มหาสารคาม6526.15 %26.15 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
มุกดาหาร5470.37 %68.52 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
แม่ฮ่องสอน5935.59 %38.98 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ยโสธร5594.55 %90.91 %64.36 %47.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
ยะลา6357.14 %52.38 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ร้อยเอ็ด7991.14 %92.41 %42.53 %31.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5333.96 %32.08 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ระยอง6428.13 %25.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ราชบุรี7259.72 %56.94 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ลพบุรี6538.46 %35.38 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ลำปาง7336.99 %34.25 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ลำพูน5626.79 %23.21 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
เลย6552.31 %46.15 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
ศรีสะเกษ7464.86 %60.81 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สกลนคร7040.00 %45.71 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สงขลา11644.83 %44.83 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สตูล5472.22 %72.22 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สมุทรปราการ5817.24 %17.24 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สมุทรสงคราม4738.30 %38.30 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สมุทรสาคร4580.00 %80.00 %1.42 %61.96 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สระแก้ว5829.31 %29.31 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สระบุรี6722.39 %23.88 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สิงห์บุรี5168.63 %68.63 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สุโขทัย6053.33 %53.33 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สุพรรณบุรี6771.64 %70.15 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สุราษฎร์ธานี10641.51 %41.51 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
สุรินทร์7394.52 %94.52 %56.25 %30.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองคาย5696.43 %92.86 %38.92 %39.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองบัวลำภู5149.02 %47.06 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
อ่างทอง4922.45 %22.45 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
อำนาจเจริญ5024.00 %24.00 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
อุดรธานี9431.91 %31.91 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0
อุตรดิตถ์5988.14 %88.14 %65.94 %58.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุทัยธานี5296.15 %96.15 %43.12 %51.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10515.24 %16.19 %0.00 %0.00 %ไม่รายงานไม่รายงาน0.00.0