กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน124,805.8372,000.0042.3 %5.05,983.131,725.0871.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี772.282,864.50-270.9 %0.01,705.23417.8175.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.001,178.000.0 %0.00.00337.890.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม878.221,526.00-73.8 %0.0472.19356.4924.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี956.231,158.60-21.2 %0.0647.09173.6973.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท0.001,216.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,130.702,578.50-128.0 %0.01,476.02358.0375.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ0.001,017.600.0 %0.00.00473.470.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก0.001,780.500.0 %0.00.00553.850.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,980.300.0 %0.00.00363.700.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.002,767.000.0 %0.00.00515.760.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด0.001,192.800.0 %0.00.00183.400.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.001,121.000.0 %0.00.00338.350.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย0.001,530.000.0 %0.00.00633.340.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,671.091,950.00-16.7 %0.01,531.75281.9081.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,238.224,131.00-27.6 %0.02,773.99881.4368.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง0.0013,829.000.0 %0.00.001,236.150.0 %0.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,031.168,818.00-75.3 %0.0741.17531.7328.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,550.749,826.84-176.8 %0.01,222.56101.1991.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,377.695,169.00-18.1 %0.01,539.8377.9694.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,693.368,401.53-47.6 %0.03,247.17732.9677.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง0.0014,700.000.0 %0.00.00170.300.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด0.0010,784.000.0 %0.00.00872.200.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,942.005,899.00-19.4 %0.0967.840.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,604.494,677.00-1.6 %0.03,159.30998.4368.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช10,659.0010,570.480.8 %0.52,380.541,120.0053.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,874.447,962.12-63.3 %0.01,301.441,170.2710.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,376.695,400.60-59.9 %0.01,532.96704.5054.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง0.0012,279.000.0 %0.00.00743.750.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0011,672.390.0 %0.00.00762.560.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา0.0015,666.100.0 %0.00.001,104.350.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี0.009,337.120.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,267.4925,668.00-93.5 %0.01,164.64292.4774.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,795.437,968.00-2.2 %0.01,691.63866.0048.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,917.2016,660.001.5 %0.51,114.84469.0457.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท9,007.82399,795.00-4,338.3 %0.01,041.93508.7351.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,804.7630,912.16-95.6 %0.01,559.841,269.0518.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,419.7020,306.20-94.9 %0.01,361.111,125.5917.3 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,696.0615,325.40-314.6 %0.02,096.24370.7582.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,698.552,451.00-44.3 %0.01,322.82351.5073.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี0.001,377.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่0.002,003.600.0 %0.00.00596.060.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,602.143,384.00-111.2 %0.0553.01238.1156.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี0.002,755.100.0 %0.00.00522.850.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,016.971,455.00-43.1 %0.01,951.04317.8583.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา0.002,692.000.0 %0.00.00360.110.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,014.667,560.00-275.2 %0.02,455.91692.7571.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.006,896.000.0 %0.00.00422.430.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี819.901,163.00-41.8 %0.01,724.78253.7185.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.002,348.000.0 %0.00.00420.840.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.001,249.000.0 %0.00.00266.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.001,690.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.00587.040.0 %0.00.00570.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,487.362,192.00-47.4 %0.03,102.54521.5583.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ0.004,043.000.0 %0.00.00385.550.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.001,660.000.0 %0.00.00157.580.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.002,050.500.0 %0.00.00668.800.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.001,727.700.0 %0.00.001,067.190.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,070.891,721.00-60.7 %0.01,416.78336.4676.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.00192.920.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ981.83993.00-1.1 %0.02,035.63437.5078.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.002,563.160.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.006.870.0 %0.00.00329.790.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.001,646.000.0 %0.00.00829.140.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,010.657.5099.3 %5.02,320.73543.3876.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,126.983,688.00-227.2 %0.02,264.16528.1776.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง0.001,218.000.0 %0.00.00600.850.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,013.702,187.60-115.8 %0.01,762.96346.6080.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,209.121,580.50-30.7 %0.02,760.36514.5281.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,207.75978.4019.0 %5.01,475.50287.5080.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.001,429.000.0 %0.00.00177.770.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.001,422.000.0 %0.00.00650.680.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.002,335.200.0 %0.00.00462.640.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 163,165 232,332 0.00 % 70,978 20,712 0.00 %