กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต163,604.66410,536.00-150.9 %0.08,346.899,424.80-12.9 %0.0
รวม 163,605 410,536 -150.93 % 8,347 9,425 -12.91 %