กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์577,521.00956,570.00-65.6 %0.08,042.302,384.6570.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย0.0013,108.520.0 %0.00.00262.650.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต0.0010,598.070.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %