สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ188,108.45224,916.20-19.6 %0.07,884.148,657.34-9.8 %0.0
รวม 188,108 224,916 -19.57 % 7,884 8,657 -9.81 %