กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 266,848.09167,486.0037.2 %5.013,061.904,648.5664.4 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,670.7727,065.00-84.5 %0.03,526.91311.8891.2 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %