กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 943,686.50116,300.0087.7 %5.06,883.612,880.7058.2 %5.0
รวม 943,687 116,300 87.68 % 6,884 2,881 58.15 %