กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 973,804.13105,300.0089.2 %5.06,883.612,880.7058.2 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %