กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน171,221.06151,888.9511.3 %5.07,027.444,548.1535.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.005,376.000.0 %0.00.001,616.580.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,704.664,964.0043.0 %5.0803.713,784.48-370.9 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,188.742,662.0316.5 %5.01,006.362,427.03-141.2 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.004,788.000.0 %0.00.00690.650.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.00783.000.0 %0.00.001,156.740.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,128.67418.0080.4 %5.01,150.981,203.93-4.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,494.35658.0073.6 %5.0710.79432.2539.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,743.69539.0080.4 %5.0680.541,079.13-58.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,671.26636.0076.2 %5.0732.661,810.17-147.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,507.99450.0082.1 %5.0719.441,502.60-108.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.00282.000.0 %0.00.00886.570.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,676.61684.7074.4 %5.0842.993,238.50-284.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,188.97172.0094.6 %5.0257.981,987.40-670.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,571.88352.0086.3 %5.0587.111,206.26-105.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,463.86156.0093.7 %5.0638.451,633.85-155.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.00315.900.0 %0.00.001,026.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,711.21622.0077.1 %5.0395.84196.6550.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00783.000.0 %0.00.00769.350.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,539.19663.0073.9 %5.0145.97475.00-225.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,929.991,896.2635.3 %5.0745.821,043.13-39.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 214,742 166,762 0.00 % 16,446 26,569 0.00 %