กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน114,886.09138,805.00-20.8 %0.05,851.812,412.3458.8 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %