กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์117,178.1696,714.0017.5 %5.06,242.642,121.9566.0 %5.0
รวม 117,178 96,714 17.46 % 6,243 2,122 66.01 %