สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ95,442.756,000.041.3 %5,138.9909.782.3 %
รวม 95,443 56,000 41 % 5,139 910 82 %