กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,161.67.899.3 %2,319.91,291.044.4 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,450.82,984.8-105.7 %1,492.3307.479.4 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,282.215,893.3-29.4 %2,161.2995.054.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,742.717,529.01.2 %1,120.4311.772.2 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.00.00.0 %0.00.00.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม905.71,978.0-118.4 %468.2261.144.2 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,471.0127.091.4 %2,443.4361.585.2 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,572.14,458.0-183.6 %2,268.4515.177.3 %
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,139.45,385.0-30.1 %2,780.8998.964.1 %
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,766.49,643.0-102.3 %732.0242.066.9 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,636.79,356.2-41.0 %3,248.5334.089.7 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,591.09,301.8-66.4 %1,299.31,006.522.5 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,045.0539.093.3 %1,689.9572.566.1 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,156.933,730.6-108.8 %1,563.01,062.132.0 %
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,680.223,276.1-117.9 %1,361.1819.939.8 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร0.02,411.00.0 %0.0342.10.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,335.92,361.0-76.7 %1,764.70.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,712.32,946.0-72.1 %1,323.8313.076.4 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,430.41,270.011.2 %1,535.7445.071.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี987.71,364.0-38.1 %1,795.1356.480.1 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี971.21,722.3-77.3 %646.7146.977.3 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,775.811,490.0-6.6 %853.4889.7-4.2 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,235.210,740.44.4 %2,380.5915.061.6 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,320.524,835.0-86.4 %1,160.8199.782.8 %
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,099.616,693.5-307.2 %2,093.6484.576.9 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,844.12,528.734.2 %3,168.4609.180.8 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,690.82,191.5-29.6 %2,765.1536.280.6 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,255.61,049.616.4 %1,475.1262.482.2 %
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ848.31,227.0-44.6 %2,026.4612.069.8 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่975.32,380.0-144.0 %1,757.00.00.0 %
รวม 147,084 217,009 0 % 46,173 14,849 0 %