กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน125,162.3858,000.0053.7 %5.05,983.131,580.7473.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,519.336,730.00-167.1 %0.0925.25493.8446.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,932.281,932.000.0 %0.51,534.73313.7379.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,273.753,010.00-136.3 %0.03,004.59742.9075.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,414.753,291.00-132.6 %0.01,813.57539.4670.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,039.472,040.00-96.3 %0.02,004.791,021.4249.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,520.634,458.00-193.2 %0.02,268.42515.1077.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี971.421,472.00-51.5 %0.01,726.48201.1188.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา982.822,073.00-110.9 %0.01,589.44516.7467.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี11,144.864,471.0059.9 %5.02,300.18734.3868.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท824.911,142.00-38.4 %0.01,091.60269.0875.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,418.65127.0091.0 %5.02,443.42361.5385.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,441.001,623.00-12.6 %0.01,691.12406.1176.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,364.512,493.85-82.8 %0.02,531.43645.4574.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,760.502,528.7032.8 %5.03,168.43609.1480.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,451.451,270.0012.5 %5.01,535.68445.0571.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด683.051,400.40-105.0 %0.01,156.17191.6683.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,666.472,191.50-31.5 %0.02,765.06536.1980.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,001.791,304.00-30.2 %0.01,045.31244.3476.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,376.081,405.00-2.1 %0.01,050.45291.8872.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม810.801,954.00-141.0 %0.01,612.37617.5661.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,421.732,762.00-94.3 %0.03,095.97548.1582.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,553.022,144.00-38.1 %0.02,168.98418.0080.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,411.443,198.00-126.6 %0.02,150.91491.5977.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,116.932,371.00-112.3 %0.0664.58373.6343.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,016.213,134.50-208.5 %0.01,463.00818.3444.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,128.157.8099.3 %5.02,319.881,290.9944.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,062.252,176.00-104.8 %0.01,435.79725.2749.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,172.631,618.00-38.0 %0.02,200.35266.0087.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,391.642,641.60-89.8 %0.01,172.10439.9862.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์957.964,316.33-350.6 %0.01,730.421,251.5727.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี751.301,595.20-112.3 %0.01,505.20824.9845.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,123.032,464.50-119.5 %0.0977.05927.965.0 %2.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,160.522,516.00-116.8 %0.01,292.23517.8859.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,320.752,361.00-78.8 %0.01,764.67355.7679.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,194.202,550.00-113.5 %0.01,978.58394.8080.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,240.283,944.00-218.0 %0.01,288.83405.7968.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,045.862,806.50-168.3 %0.01,473.46583.4060.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก915.911,990.50-117.3 %0.02,244.71712.5068.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี978.093,156.00-222.7 %0.01,707.36482.9671.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,301.482,324.90-78.6 %0.02,435.73456.9581.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่957.682,380.00-148.5 %0.01,757.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,546.563,076.00-98.9 %0.0553.95258.5453.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,139.951,445.00-26.8 %0.01,585.602.1999.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร719.216,480.00-801.0 %0.01,429.95860.7039.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,266.75703.0044.5 %5.02,431.56489.4179.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,207.652,411.00-99.6 %0.01,417.21324.6377.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,242.161,049.6115.5 %5.01,475.07262.3682.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,728.672,200.00-27.3 %0.02,089.90213.5289.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง997.076.5799.3 %5.01,260.82388.6669.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,423.612,452.80-72.3 %0.01,306.59453.1565.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,192.282,098.00-76.0 %0.01,705.27483.5771.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,171.412,597.60-121.7 %0.01,718.14495.9871.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,388.672,756.00-98.5 %0.02,426.96301.7287.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,424.122,984.80-109.6 %0.01,492.29307.4479.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย591.851,373.00-132.0 %0.02,299.27360.1384.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ830.231,227.00-47.8 %0.02,026.41612.0069.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,192.331,382.10-15.9 %0.02,123.29972.9654.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,799.473,290.00-82.8 %0.01,902.78508.9173.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,789.899,889.46-452.5 %0.01,109.04437.0060.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,473.203,930.00-166.8 %0.0831.64410.4250.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม918.591,978.00-115.3 %0.0468.17261.1344.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร11,235.181,021.0090.9 %5.0809.11427.3747.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว19,946.472,328.3088.3 %5.02,103.80681.0367.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,712.282,946.00-72.1 %0.01,323.76313.0076.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี971.191,722.30-77.3 %0.0646.67146.9577.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,387.502,829.29-103.9 %0.01,768.29704.9860.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,052.23578.5045.0 %5.01,600.09475.0070.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี997.511,353.00-35.6 %0.02,458.96386.6684.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,135.811,408.00-24.0 %0.01,951.47752.4261.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,386.443,704.64-167.2 %0.0811.40890.30-9.7 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู647.66489.0824.5 %5.01,349.85444.0367.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,323.722,061.90-55.8 %0.0822.22791.933.7 %1.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,284.042,572.80-100.4 %0.01,236.91386.0468.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,345.503,043.40-126.2 %0.02,344.27733.3768.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์258.044,009.50-1,453.8 %0.01,957.041,406.0428.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี798.151,364.00-70.9 %0.01,862.84356.4480.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,803.391,918.00-6.4 %0.02,730.111,051.4861.5 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,012.0716,693.52-316.1 %0.02,093.59484.5076.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,003.895,385.00-34.5 %0.02,780.82998.9464.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,965.7114,635.00-33.5 %0.01,519.10777.4248.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,247.626,903.00-207.1 %0.01,867.56595.6568.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,288.997,937.00-246.7 %0.02,455.91772.1268.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,781.147,118.00-88.3 %0.02,491.93436.0282.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,066.535,762.00-178.8 %0.01,240.84407.0867.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,683.369,643.00-105.9 %0.0732.03242.0166.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,028.4610,603.24-250.1 %0.01,214.88321.3673.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,550.3310,567.36-61.3 %0.01,092.821,161.33-6.3 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,664.716,246.92-33.9 %0.01,542.4833.9397.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,492.429,356.15-44.1 %0.03,248.45334.0389.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,591.9716,360.00-148.2 %0.01,972.921,345.7031.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,588.1011,490.00-8.5 %0.0853.42889.66-4.2 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,953.074,454.0010.1 %5.03,156.65729.0276.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,399.7810,740.435.8 %2.52,380.54915.0061.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,354.719,301.85-73.7 %0.01,299.311,006.5022.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,556.436,028.67-69.5 %0.01,532.96729.2052.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,482.1715,020.33-77.1 %0.02,471.99515.7579.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,867.386,395.00-31.4 %0.0962.54291.1669.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,349.6315,114.81-81.0 %0.03,348.72594.6582.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,195.0615,893.29-30.3 %0.02,161.16995.0054.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,088.4324,835.00-89.7 %0.01,160.80199.7082.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,045.019,007.00-12.0 %0.01,689.92572.5066.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,938.8914,393.51-20.6 %0.02,609.80663.2074.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,875.4433,730.56-112.5 %0.01,563.011,062.1032.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,433.5517,529.00-0.5 %0.01,120.39311.7272.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท18,290.8342,434.00-132.0 %0.01,171.21549.0753.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,494.1323,276.11-121.8 %0.01,361.11819.9139.8 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,186.843,561.83-200.1 %0.0517.95650.04-25.5 %0.0
รวม 487,787 634,470 -30.07 % 189,357 61,320 67.62 %