กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต40,194.36,928.082.8 %1,287.4563.056.3 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง29,795.67,889.073.5 %2,855.8293.989.7 %
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา13,574.59,050.833.3 %1,671.60.00.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี25,384.716,999.833.0 %2,260.31,673.626.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์7,501.96,272.716.4 %2,305.2170.092.6 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 116,451 47,140 0 % 8,709 2,700 0 %