กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร585,741.50167,343.0071.4 %5.039,832.422,385.5094.0 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,504.732,201.00-46.3 %0.0315.37460.97-46.2 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,497.98414.0072.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3781.89352.0055.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 589,526 170,310 71.11 % 40,148 2,846 92.91 %