กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร113,226.759,000.047.9 %4,791.93,066.936.0 %
รวม 113,227 59,000 48 % 4,792 3,067 36 %