กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน195,023.02186,652.004.3 %2.09,835.1817,294.63-75.8 %0.0
รวม 195,023 186,652 4.29 % 9,835 17,295 -75.84 %