กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมประมง317,553.8345,446.0-8.8 %9,894.610,240.0-3.5 %
รวม 317,554 345,446 -9 % 9,895 10,240 -3 %