กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)283,563.41536,564.00-89.2 %0.017,429.866,785.3061.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด198,264.36249,539.00-25.9 %0.081,474.776,694.3091.8 %5.0
รวม 481,828 786,103 -63.15 % 98,905 13,480 86.37 %