กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
กรมชลประทาน (สามเสน)288,591.1536,564.017,429.96,785.3
กรมชลประทานปากเกร็ด201,779.7249,539.081,474.86,694.3
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0