สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์187,878.2155,700.017.1 %7,124.43,521.150.6 %
รวม 187,878 155,700 17 % 7,124 3,521 51 %