กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว101,562.053,165.047.7 %5,348.4995.981.4 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,689.05,954.5-4.7 %2,851.0651.977.1 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี9,096.10.00.0 %845.9601.029.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,911.28,244.7-39.5 %2,462.2819.566.7 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,323.09,336.0-27.5 %2,526.60.00.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง0.00.00.0 %0.00.00.0 %
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,102.07,984.61.4 %2,413.9862.364.3 %
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี0.00.00.0 %0.00.00.0 %
รวม 128,587 84,685 0 % 13,921 3,931 0 %